PRIVACYVERKLARING         Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik kunt maken/maakt van de diensten van Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg verstrekt. Timmer-& Installatiebedrijf D.Rodenburg vraagt hierbij om uw persoonsgegevens zoals, telefoon (vast en/of mobiel) en e-mailadres. Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg kan de persoonsgegevens van de contactpersoon van u verwerken.

WAAROM Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg GEGEVENS NODIG HEEFT

Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg verwerkt deze persoonsgegevens om te factureren, telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg GEGEVENS BEWAART

Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het device wat u gebruikt en het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dirkrodenburg.nl Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende en daar waar nodig maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg op via info@dirkrodenburg.nl.

www.dirkrodenburg.nl is een website van Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg.

Timmer- & Installatiebedrijf D.Rodenburg is als volgt te bereiken:

Adres: Bordego 9, 8495 NS,  Aldeboarn

Kvk nr. 011213530000

Telefoon: 056684-19498 / 0629031449

E-mailadres: info@dirkrodenburg.nl

Menu